Podjetje

Kako lahko na hitro prodam podjetje

Podjetje, ki ne posluje, je za podjetnika strošek, ki ga ni mogoče ekonomsko upravičiti. Zato je iz vidika racionalnosti poslovanja smiselno, da se ga čim prej zapre. Vendar pa je postopek zapiranja lahko precej dolgotrajen in naporen, zato je bolje, da podjetje prodam. Postopek, ko podjetje prodam, je hiter predvsem zato, ker se lahko z njim izognemo nekaterim dolgotrajnim in dragim birokratskim postopkom, ki nastanejo takrat, ko podjetje zapiramo.

Zapiranje ali likvidacija podjetja poteka pri notarju. Prisotni morajo biti vsi družbeniki, ki dajo svoje privoljenje. V primeru, da se v postopek likvidacije spravlja podjetje, ki ima več lastnikov, če gre torej za več osebno družbo z omejeno odgovornostjo, je potrebno koordinirate vse lastnike, tako da so dejansko vsi prisotni in seznanjeni z vsemi pogoji zapiranja.

Postopek zapiranja se lahko v primerjavi s tem, da podjetje prodam, zavleče tudi v tri ali več mesečni postopek. V tem času pa seveda nastajajo vsi fiksni stroški, ki so povezani z obstojem podjetja. Tudi v obdobje, preden podjetje prodam ali ga zaprem, čeprav podjetje aktivno ne posluje, je potrebno izpolnjevati vsa zakonska določila. Potrebno je pripraviti finančne izkaze, bilance, plačevati je potrebno poslovni račun, najemnino na lokaciji, kje ima podjetje registriran sedež in vse ostale fiksne stroške, ki so s sedežem povezani: elektrika, voda, telefonija, spletne storitve itn.

Če se torej želim čim prej znebiti stroškov, je najbolje, da podjetje prodam. Če je podjetje v dobri finančni kondiciji, kar pomeni predvsem to, da ima poravnane vse dolgove do dobaviteljev in države ter do drugih deležnikov, lahko podjetje prodam že v nekaj dneh. Postopek poteka pri notarju, kjer se pripravi notarski prepis o prenosu deležev podjetja na novega lastnika. Kupec bo običajno pokril vse te stroške, tako da se bo lahko stari lastnik znebil podjetja praktično zastonj. V primeru, da gre za prodajo celotnega posla skupaj s podjetjem, pa bo lastnik seveda lahko tudi precej zaslužil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *